Co dla przedsiębiorców oznacza dyrektywa DAC7?

 

W 2024 r. operatorzy platform cyfrowych mają zostać objęci obowiązkiem przekazywania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach korzystających z tych platform (dyrektywa DAC7). Pierwszy obowiązek sprawozdawczy obejmie 2023 rok. Przedsiębiorcy ci powinni dokonać weryfikacji swoich biznesów pod kątem zgodności prowadzonej działalności z nowymi przepisami, w przeciwnym razie mogą się narazić na karę w wysokości do 5 milionów zł.

 

Nowe obowiązki sprawozdawcze pod groźbą kary do 5 mln zł

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje przedsiębiorcom, operatorom platform cyfrowych, profesjonalne doradztwo prawne w zakresie wdrożenia w firmie regulacji i procedur do jakich zobowiązuje DAC7 (Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania). Nakłada ona nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, którzy udostępniają je sprzedawcom towarów i usług.

Zostali oni zobowiązani przede wszystkim do informowania Szefa KAS o sprzedawcach, którzy spełnią przesłanki do objęcia raportowaniem, sprzedawanych przez nich na platformie towarach i usługach, a nawet osiąganych zyskach, i do przestrzegania przy tym procedur należytej staranności przy weryfikacji statusu, rezydencji podatkowej i prawdziwości danych pozyskanych od sprzedawcy. Dyrektywa ma służyć uszczelnianiu systemu podatkowego, ułatwiając organom skarbowym weryfikację prawidłowości rozliczania działalności przez podatników poprzez obarczenie operatorów platform cyfrowych obowiązkiem raportowania na temat transakcji dokonywanych za pośrednictwem ich platform.

 

Nasze usługi w zakresie dyrektywy DAC7 obejmują:

 

  • audyt regulaminu platformy cyfrowej i warunków świadczenia usług
  • wdrożenie dyrektywy DAC7 w firmie
  • kontrola i nadzór nad realizacją obowiązków sprawozdawczych
  • stworzenie regulaminów dostosowanych do wymogów DAC7

 

Implementacja dyrektywy DAC7

 

W myśl projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, implementującego do krajowego porządku prawnego dyrektywę DAC, raportowaniu podlegać będą dane identyfikacyjne podmiotów oferujących najem nieruchomości lub ich części, a także najem środków transportu i miejsc parkingowych oraz oferujących usługi wykonywane osobiście.

W zakresie towarów, obowiązkiem raportowym zostaną objęci tylko ci sprzedawcy, którzy w ciągu roku przeprowadzą co najmniej 30 transakcji na łączną kwotę min. 2000 euro na danej platformie. Nie muszą się więc obawiać zwykli obywatele, którzy dokonują sporadycznych, incydentalnych sprzedaży przedmiotów w sieci.

Z brzmienia projektowanych przepisów wynika, że sprzedawca towarów nie zostanie zakwalifikowany jako podmiot podlegający zaraportowaniu, jeśli nie przekroczy wskazanej granicy 30 transakcji oraz wyznaczonej kwoty obrotu w ciągu roku – u jednego operatora platformy. W praktyce więc jeśli dokona sprzedaży u kilku operatorów i u żadnego z nich nie osiągnie ww. limitów nie zostanie objęty obowiązkiem raportowym.

Co istotne, w ustawie brak jest sprecyzowanych limitów ilościowych, czy kwotowych, w odniesieniu do sprzedawców usług. Projekt stanowi jedynie, że wyłączeniu podlegają podmioty rządowe, podmioty notowane na giełdzie, oraz operatorzy hotelowi, którzy zawarli ponad 2 000 transakcji najmu w ciągu roku. Wynika z tego, że operator platformy cyfrowej będzie zobowiązany zaraportować Szefowi KAS o każdym usługodawcy, któremu umożliwił sprzedaż choćby jednej usługi wykonywanej osobiście.

Największa odpowiedzialność i ryzyko spadną jednak na operatorów platform. Zgodnie z nowym art. 80i Kodeksu karnego skarbowego, osoba działająca w imieniu lub interesie takiego operatora, niedopełniająca np. obowiązku stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz procedur sprawozdawczych, będzie podlegać karze grzywny do 180 stawek dziennych. Z kolei w znowelizowanej ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Szef KAS otrzyma kompetencję do nakładania na platformy kar pieniężnych w wysokości nawet do 5 mln zł.

Dyrektywa nakłada także obowiązki na sprzedających. Jeżeli regularnie sprzedajesz towary lub usługi w sieci, a Twój dochód ze sprzedaży towarów (także używanych) i usług przekroczył kwotę 2 700 zł miesięcznie, jesteś zobligowany do prowadzenia sprzedaży na podstawie działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy umożliwi Ci rozliczanie się z fiskusem. Jednoosobową działalność gospodarczą możesz zarejestrować nawet bez wychodzenia z domu.

 

Dyrektywa DAC7 – od kiedy?

 

Projekt przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego regulacje DAC7 opublikowano 8 lutego 2023 r. Miały wejść w życie 1 maja 2023 r., a pierwsze raportowanie na podstawie dyrektywy nastąpić w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r. za okres sprawozdawczy, który zakończył się w 2023 r. Obecnie projekt ustawy implementujący dyrektywę do krajowego porządku prawnego jest wciąż na etapie opiniowania. Został już kilka razy zmieniony.

Najnowsza wersja projektu datowana jest na 11 maja 2023 r. i nadal zakłada obowiązkowe raportowanie za 2023 rok już w styczniu 2024 r. Przedsiębiorcy, operatorzy platform cyfrowych nie mogą być spokojni, bo nie mogą być pewni, kiedy nowy sejm uchwali ustawę implementującą nowe obowiązki raportowe, i czy nie zadziała ona z mechanizmem wstecznym do okresów sprawozdawczych z 2023 roku, jak to miało już miejsce chociażby przy implementacji dyrektywy DAC6. A wśród planowanych kar za niewypełnienie obowiązków wprowadzonych DAC7 znalazła się kara pieniężna w wysokości od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł.